ADR – doradztwo / szkolenia (podstawowy i cysterny)

SZKOLENIA MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO W FIRMACH

 Uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych m.in. firmy transportowe mają obowiązek wyznaczenia doradcy ADR. ( Ust o Przewozie Towarów Niebezpiecznych art. 15)

Kontrole w firmie oraz drogowe, które mogą wykazać niewłaściwe postępowanie z towarami niebezpiecznymi wiążą się najczęściej z poważnymi sankcjami finansowymi.

Usługi doradcze w tym zakresie pozwolą właścicielom firm na prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, co wiąże się bezpośrednio z uzyskaniem lepszych wyników finansowych.

Oferta:

  1. Doradztwo i nadzór nad przewożonymi towarami niebezpiecznymi
  2. Prawidłowe oznakowanie sztuk przesyłki i pojazdów
  3. Wyposażenie pojazdów zgodne z ADR
  4. Szkolenie osób wykonujących czynności związane z przemieszczaniem towarów niebezpiecznych
  5. Plan ochrony towarów niebezpiecznych
  6. Raporty powypadkowe
  7. Roczne sprawozdanie z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
  8. Przygotowanie dokumentu przewozowego zgodnie z ADR
  9. Czasy pracy kierowców – szkolenia

 

Nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego w ilościach przekraczających ilości dozwolone odpowiednio w ADR, RID lub ADN

wysokość kary 2000 zł.

Załadunek, napełnianie lub przewóz towaru niebezpiecznego nieodpowiednim do takiego przewozu środkiem transportu lub w nieodpowiednim urządzeniu transportowym

wysokość kary 3000 zł

Zapakowanie, załadunek lub nadanie towaru niebezpiecznego z naruszeniem przepisów dotyczących pakowania razem do sztuki przesyłki

wysokość kary 3000 zł

Załadunek, nadanie lub przewóz towaru niebezpiecznego niedopuszczonego do przewozu

wysokość kary 10 000 zł

Niewyznaczenie przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

wysokość kary 5000 zł

Niesporządzenie lub sporządzenie niezgodnie z wymaganiami planu ochrony/planu zapewnienia bezpieczeństwa

wysokość kary 5000 zł

Cennik ustalany indywidualnie.

 

Doradca ADR

Tomasz Ostrówka tel: 600 722 926