Prawo jazdy kategorii A

uprawnia do kierowania:

– motocyklem,
– motorowerem,
– czterokołowcem lekkim,
  kategoria A uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A wraz z przyczepą

A014728-1024x768
A014688-768x576

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii A należy:

– mieć ukończone 24 lata, lub 20 lat w przypadku posiadania od dwóch lat kategorii A2 (*) (kurs można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku).
– przejść badanie lekarskie i uzyskać orzeczenie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami kat. A.
– złożyć we właściwym wydziale komunikacji: orzeczenie lekarskie, zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm i wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy oraz okazać dokument tożsamości (**).
– uzyskać w wydziale komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę.
– z Profilem Kandydata na Kierowcę można zapisać się na kurs nauki jazdy.
– ukończyć szkolenie teoretyczne i praktyczne w Ośrodku Szkolenia Kierowców oraz zdać egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny ( w przypadku posiadania kat. A1 lub A2 szkolenie teoretyczne i egzamin teoretyczny nie są wymagane).
– z Profilem Kandydata na Kierowcę zapisać się na egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
– zdać egzamin teoretyczny oraz praktyczny w WORD (w przypadku posiadania kat. A1 lub A2 wyłącznie egzamin praktyczny).(*) Uwaga: minimalny wiek do kierowania wynosi 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategori A)(**) Dokument tożsamości to dowód osobisty lub paszport (w przypadku paszportu potrzebne będzie także zaświadczenie o zameldowaniu).

Czas trwania:

30h nauki teorii

20h zajęć praktycznych (10 dla posiadaczy kat. A1 lub A2)

materiały dydaktyczne

egzamin wewnętrzny

Cena: 3300 zł

1500 zł  – dla posiadaczy kat. A2

Zapewniamy badania lekarskie na miejscu.

Prowadzimy szkolenie na motocyklu Yamaha XJ6 (takim samym jak pojazd egzaminacyjny WORD Bydgoszcz dla tej kategorii).

Aby uzyskać w Wydziale Komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę przedkładamy:
– orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania,
– wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,
– zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
– pisemną zgodę rodziców / opiekunów prawnych w przypadku osób nieletnich,
– dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu).
Wygenerowanie Profilu Kandydata na Kierowcę trwa do dwóch dni roboczych.

W celu zapisania się na egzamin państwowy należy przedłożyć w WORD’zie:

– dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport; w przypadku paszportu potrzebne będzie także zaświadczenie o zameldowaniu),
– profil Kandydata na Kierowcę (numer),
– potwierdzenie opaty za egzamin.