Prawo jazdy kategorii A1

uprawnia do kierowania:

motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
– motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
– motorowerem,
– czterokołowcem lekkim
– kategoria A1 uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A1 wraz z przyczepą

SONY DSC
SONY DSC

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii A1 należy:

– mieć ukończone 16 lat (kurs można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku).
– przejść badanie lekarskie i uzyskać orzeczenie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami kat. A1.
– mieć pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów (dotyczy osób nieletnich).
– złożyć we właściwym wydziale komunikacji: orzeczenie lekarskie, zgodę rodziców / opiekunów, zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm i wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy oraz okazać dokument tożsamości(*).
– uzyskać w wydziale komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę.
– z Profilem Kandydata na Kierowcę można zapisać się na kurs nauki jazdy.
– ukończyć szkolenie teoretyczne i praktyczne w Ośrodku Szkolenia Kierowców oraz zdać egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny.
– z Profilem Kandydata na Kierowcę zapisać się na egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
– zdać egzamin teoretyczny oraz praktyczny w WORD.
(*) Dokument tożsamości to dowód osobisty lub paszport (w przypadku paszportu potrzebne będzie także zaświadczenie o zameldowaniu)

Czas trwania:

20h zajęć praktycznych

30h szkolenia teoretycznego

materiały dydaktyczne

egzamin wewnętrzny

Cena: 2800 zł

Zapewniamy badania lekarskie na miejscu.

Prowadzimy szkolenie na motocyklu Yamaha YBR 125 (takim samym jak pojazd egzaminacyjny WORD Bydgoszcz dla tej kategorii).

W cenie kursu 30 godzin szkolenia teoretycznego, 20 godzin zajęć praktycznych, materiały dydaktyczne i egzamin wewnętrzny.

Aby uzyskać w Wydziale Komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę przedkładamy:
– orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania,
– wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,
– zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
– pisemną zgodę rodziców / opiekunów prawnych w przypadku osób nieletnich,
– dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu).
Wygenerowanie Profilu Kandydata na Kierowcę trwa do dwóch dni roboczych.

W celu zapisania się na egzamin państwowy należy przedłożyć w WORD’zie:

– dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport; w przypadku paszportu potrzebne będzie także zaświadczenie o zameldowaniu),
– profil Kandydata na Kierowcę (numer),
– potwierdzenie opaty za egzamin.