Prawo jazdy kategorii A2

uprawnia do kierowania:

– motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, (przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla),
– motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
– motorowerem (*),
– czterokołowcem lekkim (**),
– wyżej wymienionymi pojazdami z przyczepą.* motorower – pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;** czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

a_2
a_1

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii A2 należy:

– mieć ukończone 18 lat (kurs można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku).
– przejść badanie lekarskie i uzyskać orzeczenie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami kat. A2.
– mieć pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów (dotyczy osób nieletnich).
– złożyć we właściwym wydziale komunikacji: orzeczenie lekarskie, zgodę rodziców / opiekunów, zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm i wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy oraz okazać dokument tożsamości(*).
– uzyskać w wydziale komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę.
– z Profilem Kandydata na Kierowcę można zapisać się na kurs nauki jazdy.
– ukończyć szkolenie teoretyczne i praktyczne w Ośrodku Szkolenia Kierowców oraz zdać egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny (tylko praktyczny w przypadku posiadania kat. A1).
– z Profilem Kandydata na Kierowcę zapisać się na egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego
– zdać egzamin teoretyczny oraz praktyczny w WORD (tylko praktyczny w przypadku posiadania kat. A1).(*) Dokument tożsamości to dowód osobisty lub paszport (w przypadku paszportu potrzebne będzie także zaświadczenie o zameldowaniu).

Czas trwania:

20h zajęć praktycznych

30h szkolenia teoretycznego*

materiały dydaktyczne

egzamin wewnętrzny

Cena: 2500 zł

Zapewniamy badania lekarskie na miejscu.

Prowadzimy szkolenie na motocyklu Yamaha XJ6 (takim samym jak pojazd egzaminacyjny WORD Bydgoszcz dla tej kategorii).

(*w przypadku posiadania kat. A1 szkolenie teoretyczne nie jest wymagane)

Aby uzyskać w Wydziale Komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę przedkładamy:
– orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania,
– wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,
– zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
– pisemną zgodę rodziców / opiekunów prawnych w przypadku osób nieletnich,
– dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu).
Wygenerowanie Profilu Kandydata na Kierowcę trwa do dwóch dni roboczych.

W celu zapisania się na egzamin państwowy należy przedłożyć w WORD’zie:

– dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport; w przypadku paszportu potrzebne będzie także zaświadczenie o zameldowaniu),
– profil Kandydata na Kierowcę (numer),
– potwierdzenie opaty za egzamin.