Prawo jazdy kategorii C

Prawo jazdy kategorii C to pewna inwestycja we własną przyszłość. Niezależnie od warunków panujących na rynku gospodarczym, posiadając prawo jazdy kat. C mamy dużo większe szanse na zatrudnienie. Osoby z uprawnieniami tej kategorii zyskują możliwość znalezienia dobrze płatnej pracy, nie tylko na terenie Bydgoszczy, ale w zasadzie w całej Polsce, a nawet Europie. Dodatkowo, zdobycie tego typu kwalifikacji może rozpoczynać nową, interesującą ścieżkę kariery, jaką jest zawód kierowcy.

uprawnia do kierowania:

– pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
– ciągnikiem rolniczym i pojazdem wolnobieżnym,
Prawo jazdy kat. C upoważnia także do prowadzenia wyżej wymienionymi pojazdów w zespole z przyczepą lekką (DMC ≤ 750 kg).
– motorowerem,
– czterokołowcem lekkim (do 350 kg masy własnej).

Kategoria CDE 1000-min
Kategoria CDE 1000 (12)-min

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii C należy:

– mieć ukończone 21 lat, lub 18 lat w przypadku osób, które ukończyły kwalifikację wstępną w zakresie przewozu rzeczy (kurs nauki jazdy można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku),
– posiadać prawo jazdy kategorii B lub zaświadczenie o pozytywnym wyniku egzaminu w zakresie tej kategorii.
– wykonać badania psychologiczne i lekarskie.
– uzyskać we właściwym wydziale komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę.
– ukończyć kurs teoretyczny i praktyczny w Ośrodku Szkolenia Kierowców oraz zdać egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny.
– zdać egzamin teoretyczny i praktyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Uprawnia do prowadzenia pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3500 kg z wyjątkiem autobusu. Zdobycie prawa jazdy kategorii C wymaga ukończenia kursu oraz zdania egzaminu państwowego.

Jak wygląda kurs na prawo jazdy kat. C?

Kurs obejmuje:

część teoretyczną – zawierającą 20 godzin zajęć, na których omawiane są zasady ruchu drogowego, obsługa pojazdu, zasady działania systemów bezpieczeństwa oraz podstawowe techniki jazdy. Kursant zyska wiedzę na tematy związane z mechaniką pojazdów oraz bezpieczeństwem podczas pracy z nimi.

część praktyczną – podczas której przez 30 godzin uczestnicy zdobywają doświadczenie w prowadzeniu pojazdów kategorii C. Zajęcia odbywają się z doświadczonym instruktorem, który pomaga w doskonaleniu umiejętności kierowania pojazdem w różnych sytuacjach.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik przystępuje do egzaminu. Egzamin teoretyczny składa się z 32 pytań testowych, a egzamin praktyczny polega na wykazaniu się umiejętnościami prowadzenia pojazdu na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim.

Czas trwania:

30h zajęć praktycznych

20h nauki teorii

materiały dydaktyczne

egzamin wewnętrzny

Cena: 3700 zł

W cenie kursu 20 godzin nauki teorii i 30 godzin zajęć praktycznych, materiały dydaktyczne, egzamin wewnętrzny.

Zajęcia praktyczne prowadzimy z wykorzystaniem pojazdów MAN TGL 12.240 oraz TGL 12.250 w specyfikacji jak pojazdy egzaminacyjne WORD Bydgoszcz.

Nasze pojazdy szkoleniowe posiadają takie samo wyposażenie jak pojazdy egzaminacyjne WORD Bydgoszcz.

Aby uzyskać w Wydziale Komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę przedkładamy:
– orzeczenie psychologiczne i lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami kategorii C,
– wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,
– zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
– dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu)
– kserokopię posiadanego prawa jazdy.

W celu zapisania się na egzamin państwowy należy przedłożyć w WORD’zie:

– dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport; w przypadku paszportu potrzebne będzie także zaświadczenie o zameldowaniu),
– profil Kandydata na Kierowcę (numer),
– potwierdzenie opaty za egzamin.