Prawo jazdy kategorii CE

uprawnia do kierowania:

– zespołem złożonym z pojazdu określonego w kat. C prawa jazdy łącznie z przyczepą / naczepą,
– zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami),
– zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E (pod warunkiem posiadania kat. B),
– zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E – pod warunkiem posiadania kat. D prawa jazdy.

Kategoria CDE 1000 (9)-min
Kategoria CDE 1000 (5)-min

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii CE należy:

– mieć ukończone 21 lat (lub 18 lat i świadectwo kwalifikacji zawodowej), szkolenie można rozpocząć na trzy miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.
– posiadać prawo jazdy kategorii C lub zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie kategorii C prawa jazdy.
– wykonać badanie psychologiczne i lekarskie.
– uzyskać we właściwym wydziale komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę.
– ukończyć kurs praktyczny w Ośrodku Szkolenia Kierowców, zdać praktyczny egzamin wewnętrzny.
– zdać egzamin praktyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Czas trwania:

25h zajęć praktycznych

egzamin wewnętrzny

Cena: 3300 zł

W cenie kursu: 25 godzin zajęć praktycznych i egzamin wewnętrzny.

Naukę jazdy prowadzimy z wykorzystaniem pojazdów marki MAN TGL 12.240 i 12.250 z przyczepami typu tandem.

Aby uzyskać w Wydziale Komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę przedkładamy:
– orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania,
– wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,
– zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
– pisemną zgodę rodziców / opiekunów prawnych w przypadku osób nieletnich,
– dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu).
Wygenerowanie Profilu Kandydata na Kierowcę trwa do dwóch dni roboczych.

W celu zapisania się na egzamin państwowy należy przedłożyć w WORD’zie:

– dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport; w przypadku paszportu potrzebne będzie także zaświadczenie o zameldowaniu),
– profil Kandydata na Kierowcę (numer),
– potwierdzenie opaty za egzamin.