Prawo jazdy kategorii D

Prawo jazdy kategorii D to pewna inwestycja we własną przyszłość. Niezależnie od warunków panujących na rynku gospodarczym, posiadając prawo jazdy kat. D mamy dużo większe szanse na zatrudnienie. Osoby z uprawnieniami tej kategorii zyskują możliwość znalezienia dobrze płatnej pracy, nie tylko na terenie Bydgoszczy, ale w zasadzie w całej Polsce, a nawet Europie. Dodatkowo, zdobycie tego typu kwalifikacji może rozpoczynać nową, interesującą ścieżkę kariery, jaką jest zawód kierowcy.

uprawnia do kierowania:

– autobusem,
– ciągnikiem rolniczym oraz pojazdem wolnobieżnym,
– pojazdami wymienionymi powyżej w zespole z przyczepą lekką (DMC ≤ 750 kg),
– motorowerem,
– czterokołowcem lekkim.

Autobus 1000-min
Kategoria CDE 1000 (5)-min

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii D należy:

– mieć ukończone 24 lata, lub 21 lat w przypadku osób, które ukończyły kwalifikację wstępną w zakresie przewozu osób (kurs nauki jazdy można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku),
– posiadać prawo jazdy kategorii B lub C.
– wykonać badanie lekarskie i psychologiczne.
– uzyskać we właściwym wydziale komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę.
– ukończyć szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców, a także zdać egzamin wewnętrzny.
– zdać egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Czas trwania:

60h jazdy dla posiadaczy B lub 40 dla posiadaczy C

20h teoretycznych

materiały dydaktyczne

egzamin wewnętrzny

Cena dla posiadaczy:

kat.B 5500 zł

kat.C 4000 zł

Naukę jazdy prowadzimy z wykorzystaniem pojazdów SETRA S312.

Aby uzyskać w Wydziale Komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę przedkładamy:
– orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami kategorii B,
– wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,
– zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
– pisemną zgodę rodziców / opiekunów prawnych w przypadku osób nieletnich,
– dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu).
Wygenerowanie Profilu Kandydata na Kierowcę trwa do dwóch dni roboczych.

W celu zapisania się na egzamin państwowy przedkładamy w WORD:
– Profil Kandydata na Kierowcę,
– dokument tożsamości,
– potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej.