Prawo jazdy kategorii T - traktor

uprawnia do kierowania:

– ciągnikiem rolniczym w tym z przyczepą / przyczepami,
– pojazdem wolnobieżnym w tym także z przyczepą / przyczepami,
– motorowerem (*),
– czterokołowcem lekkim (**).* motorower – pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
** czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

t_2
t_1

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii T należy:

– ukończyć 16 lat (kurs można rozpocząć 3 miesiące wcześniej).
– przejść badanie lekarskie.
– mieć pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów – dotyczy osób nieletnich.
– uzyskać we właściwym wydziale komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę.
– ukończyć kurs a następnie, zdać egzamin wewnętrznyw Ośrodku Szkolenia Kierowców.
– zdać egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Czas trwania:

20h zajęć praktycznych

30h nauki teorii

materiały dydaktyczne

egzamin wewnętrzny

Cena: 2200 zł

Zapewniamy badania lekarskie na miejscu.

Prowadzimy szkolenie praktyczne z wykorzystaniem ciągnika Zetor Proxima 70 z przyczepą (taki sam ciągnik posiada WORD Bydgoszcz).

Ciągnik jest wyposażony w napęd obu osi oraz skrzynię biegów 12/2 z rewersem.

Aby uzyskać w Wydziale Komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę przedkładamy:
– orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania,
– wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,
– zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
– pisemną zgodę rodziców / opiekunów prawnych w przypadku osób nieletnich,
– dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu).
Wygenerowanie Profilu Kandydata na Kierowcę trwa do dwóch dni roboczych.

W celu zapisania się na egzamin państwowy należy przedłożyć w WORD’zie:

– dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport; w przypadku paszportu potrzebne będzie także zaświadczenie o zameldowaniu),
– profil Kandydata na Kierowcę (numer),
– potwierdzenie opaty za egzamin.