Pracownia badań psychologicznych

Wykonujemy badania psychologiczne:

– Kandydatów na kierowców kat. C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E
– Okresowe i wstępne dla kierowców zawodowych
– Okresowe i wstępne dla instruktorów i egzaminatorów
– Okresowe i wstępne dla motorniczych tramwajów
– Okresowe i wstępne dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych / przewożących wartości pieniężne
– Kierowców skierowanych na badania w związku z zatrzymaniem prawa jazdy lub sprawstwem wypadku drogowego

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób
wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. 2014.937)

– Kierowców samochodów służbowych do 3,5T DMC – kat. B

na podstawie skierowania od lekarza medycyny pracy

– Operatorów wózków widłowych, dźwigów, żurawi i suwnic, koparek, koparko – ładowarek, HDS i innego sprzętu inżynieryjno – budowlanego

na podstawie skierowania od lekarza medycyny pracy


– Badanie widzenia zmierzchowego i odporności na olśnienie

na podstawie skierowania od lekarza medycyny pracy