Program 4Trans – firmy Inelo

Pracujemy na prestiżowym programie 4Trans. Jako program do rozliczanie czasów pracy kierowców pozwala na sprawne działanie w oparciu o dane pozyskane z kart, wykresówek i tachografów.

Moduł umożliwia:

 1. Rozliczanie czasu pracy w krajach UE,
 2. Tworzenie pełnej ewidencji wraz z uwzględnieniem nieobecności pracownika,
 3. Rozliczanie kosztów diet i ryczałtów za noclegi z tytułu delegacji,
 4. Weryfikacja naruszeń czasu pracy zgodnie z wytycznymi PIP,
 5. Rozliczanie ryczałtów za dodatkowe składniki wynagrodzenia,
 6. Pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Inspekcji Pracy.

Moduł Manipulacje – 4Trans

 1. Utrata dobrej reputacji – ryzyko cofnięcia licencji,
 2. Odmowa wypłaty odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej – uszkodzenie towaru podczas przewozu, wypadek,
 3. Kontrola służb ITD w firmie,
 4. Szczegółowa i wydłużona kontrola drogowa,
 5. W krajach UE kary o wartości nawet kilkunastu tysięcy euro,
 6. Brak wiarygodności firmy transportowej – KREPTD

1. Odczytujemy i zapisujemy w programie dane z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,

2. Program wyszuka sytuacje, w których dane wskazują, że mogła nastąpić manipulacja i jaki jest jej typ,

3. Dla każdego przypadku program pokaże informacje, dlaczego dana sytuacja została wykazana jako potencjalna manipulacja wraz z jej opisem.

 1. Pokazuje ostrzeżenia o 29 rodzajach manipulacji,
 2. Wykrywa manipulacje na kartach kierowców, w tachografie cyfrowym i z kalibracji tachografu,
 3. Powstał przy rekomendacji i współpracy europejskich służb kontrolnych,
 4. Używany jest przez kilka tysięcy inspektorów w Polsce i Europie,
 5. Pozwala na sprawdzenie, czy w Twojej Firmie kierowcy próbują manipulować dane, oraz czy występują nieprawidłowości w kalibracjach.

Kontakt : Tomasz Ostrówka 600 722 926