Kurs na przewóz rzeczy

Kwalifikacja wstępna w ramach przewozu rzeczy

DLA KATEGORII C, C+E,C1,C1+E PRAWA JAZDY

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy ustawodawca przewidział przyspieszoną procedurę uzyskiwania uprawnień do wykonywania przewozu drogowego w postaci kwalifikacji przyspieszonej.

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach przewozu rzeczy mogą odbyć osoby które uzyskały prawo jazdy kat. C po 10.09.2009 a także osiągnęły wymagany wiek:
– 18 lat w przypadku gdy będą wykonywać przewóz drogowy pojazdami samochodowymi określonymi w kategorii C1 lub C1 +E prawa jazdy (czyli do 7,5 t DMC pojazdu i / lub 12 t DMC zespołu pojazdów),
– 21 lat w przypadku przewozu drogowego w pojazdami określonymi w kategorii C lub C +E prawa jazdy.

Kierowca uzyskuje kwalifikację, odpowiednio do pojazdu samochodowego, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy w ramach bloku programowego dla kategorii C1, C1+E, C i C+E prawa jazdy (a więc w zakresie przewozu rzeczy).

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspiesznej składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych w łącznym wymiarze 140 godzin. Po ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej kierowca przystępuje do egzaminu teoretycznego, który przeprowadza komisja egzaminacyjna Wojewody. Osobie, która uzyskała pozytywny wynik testu Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej ważne przez okres 5 lat. Po upływie tego okresu kierowca jest obowiązany odbyć szkolenie okresowe. Osoba, która uzyskała negatywny wynik testu, może przystąpić do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku. Zajęcia teoretyczne odbywają się w Ośrodku z wykorzystaniem platformy e-learning oraz w formie wykładów. Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym i na płycie poślizgowej prowadzimy z wykorzystaniem pojazdów MAN TGL 12.240. Zajęcia na płycie poślizgowej odbywają się w ODTJ przy ul. Fordonskiej 116 w Bydgoszczy.

– 130 godzin zajęć teoretycznych szkolenia podstawowego,
– 8 godzin zajęć praktycznych specjalistycznego szkolenia w ruchu drogowym,
– 2 godziny zajęć praktycznych szkolenia specjalistycznego z jazdy w warunkach specjalnych na płycie poślizgowej lub w symulatorze,
– materiały dydaktyczne,
– egzamin państwowy

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnego testu kwalifikacyjnego, który obejmuje:

– test podstawowy – 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C, C+E,C1, C1+E
– test specjalistyczny- 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C,C+E,C1.C1+ECzas na udzielenie odpowiedzi wynosi 45 minut, pozytywny wynik egzaminu uzyskuje osoba która udzieliła minimum 16 poprawnych odpowiedzi w teście podstawowym i 5 poprawnych odpowiedzi w teście specjalistycznym.

Testy na kwalifikację wstępną (wymaga rejestracji)

Kierowca, który uzyskał kwalifikację w zakresie bloku programowego przewozu rzeczy (dla kat. C1, C1 + E, C, C + E) i zamierza wykonywać przewóz osób pojazdami samochodowymi z zakresu kategorii D1, D1 +E, D lub D + E obowiązany jest odbyć kwalifikację wstępną uzupełniającą lub kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną przewozu osób (w zależności od wieku kierowcy i rodzaju pojazdu).

Kwalifikacja wstępna przyspieszona w ramach przewozu rzeczy

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy ustawodawca przewidział przyspieszoną procedurę uzyskiwania uprawnień do wykonywania przewozu drogowego w postaci kwalifikacji przyspieszonej. Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach przewozu osób mogą odbyć osoby które uzyskały prawo jazdy kat. D po 10.09.2008 a także osiągnęły wymagany wiek:
– 21 lat w przypadku przewozu drogowego pojazdami odpowiadającymi kat. D1 lub D1 +E prawa jazdy jeśli przewóz osób będzie wykonywany na regularnych liniach do 50 km,
– 23 lat w przypadku przewozu drogowego w ramach kategorii D lub D +E prawa jazdy.

Kierowca uzyskuje kwalifikację, odpowiednio do pojazdu samochodowego, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy w ramach bloku programowego dla kategorii D1, D1 + E, D i D + E prawa jazdy (a więc w zakresie przewozu osób).

Kurs kwalifikacji wstępnej składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych w łącznym wymiarze 140 godzin. Po ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kierowca przystępuje do egzaminu teoretycznego, który przeprowadza komisja egzaminacyjna Wojewody. Osobie, która uzyskała pozytywny wynik testu Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej ważne przez okres 5 lat. Po upływie tego okresu kierowca jest obowiązany odbyć szkolenie okresowe. Osoba, która uzyskała negatywny wynik testu, może przystąpić do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku. Zajęcia teoretyczne odbywają się w Ośrodku z wykorzystaniem platformy e-learning oraz w formie wykładów. Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym i na płycie poślizgowej prowadzimy z wykorzystaniem pojazdów marki MAN. Zajęcia na płycie poślizgowej odbywają się w ODTJ przy ul. Fordonskiej 116 w Bydgoszczy .

– 130 godzin zajęć teoretycznych,
– 8 godzin zajęć praktycznych specjalistycznego szkolenia w ruchu drogowym,
– 2 godziny zajęć praktycznych szkolenia specjalistycznego z jazdy w warunkach specjalnych,
– materiały dydaktyczne,
– egzamin państwowy.

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnego testu kwalifikacyjnego, który obejmuje:

– test podstawowy – 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E
– test specjalistyczny- 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E.

Czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 45 minut, pozytywny wynik egzaminu uzyskuje osoba która udzieliła minimum 16 poprawnych odpowiedzi w teście podstawowym i 5 poprawnych odpowiedzi w teście specjalistycznym.
Testy na kwalifikację wstępną (wymaga rejestracji)

Kierowca, który uzyskał kwalifikację w zakresie bloku programowego przewozu osób (dla kat. D1, D1 + E, D i D + E) i zamierza wykonywać przewóz rzeczy pojazdami samochodowymi z zakresu kategorii C1, C1 + E, C, C + E obowiązany jest odbyć kwalifikację wstępną uzupełniającą lub kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną przewozu rzeczy.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca w ramach przewozu rzeczy

DLA KATEGORII C, C+E, C1, C1+E

Kierowca, który uzyskał kwalifikację w zakresie bloku programowego przewozu osób (dla kat. D1, D1 + E, D i D + E) i zamierza wykonywać przewóz rzeczy pojazdami samochodowymi z zakresu kategorii C1, C1 + E, C, C + E obowiązany jest odbyć kwalifikację wtępną uzupełniającą lub kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną przewozu rzeczy.

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych w łącznym wymiarze 70 godzin. Po ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej kierowca przystępuje do egzaminu teoretycznego, który przeprowadza komisja egzaminacyjna Wojewody. Osobie, która uzyskała pozytywny wynik testu Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej ważne przez okres 5 lat. Po upływie tego okresu kierowca jest obowiązany odbyć szkolenie okresowe.

– 65 godzin specjalistycznych zajęć teoretycznych dla kategorii C, C+E, C1,C1+E,
– 5 godzin specjalistycznych zajęć praktycznych w ruchu drogowym dla kategorii C, C+E, C1,C1+E,
– materiały dydaktyczne,
– egzamin państwowy.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w Ośrodku z wykorzystaniem platformy e-learning oraz w formie wykładów. Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym prowadzimy z wykorzystaniem pojazdów MAN TGL 12.240.

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnego testu kwalifikacyjnego który obejmuje 10 specjalistycznych pytań w zakresie przewozów realizowanych w ramach prawa jazdy kat. C, C+E, C1,C1+E. Czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 15 minut, pozytywny wynik uzyskuje osoba, która udzieliła minimum 5 poprawnych odpowiedzi.

Testy na kwalifikację wstępną (wymaga rejestracji)

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona w ramach przewozu rzeczy

Kierowca, który uzyskał kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego przewozu osób (dla kat. D1, D1 + E, D i D + E) i zamierza wykonywać przewóz rzeczy pojazdami samochodowymi z zakresu kategorii C1, C1 + E, C, C + E obowiązany jest odbyć kwalifikację wtępną uzupełniającą lub kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną przewozu rzeczy.

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych w łącznym wymiarze 35 godzin. Po ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej kierowca przystępuje do egzaminu teoretycznego, który przeprowadza komisja egzaminacyjna Wojewody. Osobie, która uzyskała pozytywny wynik testu Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej ważne przez okres 5 lat. Po upływie tego okresu kierowca jest obowiązany odbyć szkolenie okresowe.

– 32,5 godziny specjalistycznych zajęć teoretycznych,
– 2,5 godzin specjalistycznych zajęć praktycznych w ruchu drogowym dla kategorii C, C+E, C1,C1+E,
– materiały dydaktyczne,
– egzamin państwowy.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w Ośrodku z wykorzystaniem platformy e-learning oraz w formie wykładów. Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym prowadzimy z wykorzystaniem pojazdów MAN TGL 12.240.

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnego testu kwalifikacyjnego który obejmuje 10 specjalistycznych pytań w zakresie przewozów realizowanych w ramach prawa jazdy kat. C, C+E, C1,C1+E. Czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 15 minut, pozytywny wynik uzyskuje osoba, która udzieliła minimum 5 poprawnych odpowiedzi.

Testy na kwalifikację wstępną (wymaga rejestracji)

Kierowca, który posiadał prawo jazdy kategorii D, ukończył kurs w zakresie przewozu osób i uzyskał prawo jazdy kat C lub C1 po dniu 10 września 2009r. zobowiązany jest do odbycia pełnej kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Szkolenie okresowe kwalifikacji w ramach przewozu rzeczy

Szkoleniu okresowemu podlegają wszyscy kierowcy zawodowi, którzy uzyskali kwalifikację wstępną, kwalifikację wstępną przyspieszoną, kwalifikację wstępną uzupełniającą i kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną – przed upływem 5-ciu lat od uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej dla odpowiedniego rodzaju przewozu.

Kierowcy zawodowi, którzy uzyskali uprawnienia przed wejściem w życie aktualnych przepisów dotyczących kwalifikacji zawodowej (tj. prawo jazdy kat D wydane do dnia 10 września 2008 lub prawo jazdy kat. C wydane do dnia 10 września 2009) podlegają szkoleniu okresowemu na podstawie przepisów przejściowych opisanych w art. 3 Ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2006.235.1701).

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, kierowca zawodowy musi mieć wpisany do prawa jazdy kod 95 oznaczający potwierdzenie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej w zakresie odpowiednich kategorii prawa jazdy (C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E).

Aby wymienić prawo jazdy z wpisaniem kodu 95 należy przedłożyć w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania:

– świadectwo kwalifikacji zawodowej,
– orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
– orzeczenie / zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
– zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
– wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy.


Szkolenie okresowe odbywa się w formie kursu w wymiarze 35 godzin dydaktycznych i obejmuje: 21 godzin zajęć w ramach modułu podstawowego (przypomnienie i aktualizacja wiedzy) oraz 14 godzin zajęć – w ramach modułu specjalistycznego, odpowiednio do rodzaju wykonywanego przewozu. Część podstawowa szkolenia obowiązuje wszystkich kierowców, część specjalistyczna jest inna dla kierowców ciężarówek i autobusów.Szkolenie kończy się wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Prowadzimy szkolenia okresowe zarówno w formie tradycyjnych wykładów jak i z wykorzystaniem platformy e-learning’owej.

Szkolenia w formie tradycyjnych wykładów rozpoczyna się w każdy poniedziałek i trwa pięć kolejnych dni.

Szkolenia z wykorzystaniem platformy e-learningowej cieszą się popularnością wśród osób, które nie są w stanie przychodzić na wykłady przez pięć kolejnych dni – zajęcia odbywają się w zadeklarowanych terminach, na terenie ośrodka, pod nadzorem trenera – wykładowcy, z wykorzystaniem komputerów i specjalistycznego oprogramowania. Materiał jest podzielony na pięć modułów, po każdym module jest test sprawdzający wiedzę.

W cenie kursu 35 godzin zajęć teoretycznych, materiały dydaktyczne.

Terminy: rozpoczęcie kursu w każdy poniedziałek o godz. 16.00, zajęcia codziennie. Istnieje także możliwość ustalenia indywidualnego toku szkolenia przy wykorzystaniu platformy e-learningowej – w sprawie bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem.

UWAGA – RÓŻNE TERMINY BADAŃ!

W przypadku kierowców, którzy uzyskali uprawnienia na podstawie kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej, wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub odbywali już szkolenie okresowe wg przepisów art. 39 ustawy o transporcie drogowym – powinni przejść badania psychologiczne i lekarskie najpóźniej do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej (może być przed kursem lub w czasie jego trwania). Kierowcy, którzy odbywają pierwsze szkolenie okresowe na podstawie przytoczonych wyżej przepisów przejściowych – powinni wykonać badania po zakończeniu szkolenia – w razie niejasności prosimy o kontakt z biurem.