KATEGORIA B

4

LIPCA

WAKACYJNY

godz. 09:00

25

LIPCA

WAKACYJNY

godz. 09:00

KATEGORIA C, D

18

LIPCA

WEEKENDOWY

godz. 08:00

ADR

11

CZERWCA

PODSTAWOWY

godz. 08:00

25

CZERWCA

PODSTAWOWY + CYSTERNY

godz. 08:00

16

LIPCA

PODSTAWOWY

godz. 08:00

30

LIPCA

PODSTAWOWY + CYSTERNY

godz. 08:00

08

SIERPNIA

PODSTAWOWY + WYBUCHOWE

godz. 09:00

20

SIERPNIA

PODSTAWOWY

godz. 08:00