Usługi dla Firm Transportowych

  Świadczymy usługi z zakresu :

 1. Rozliczanie i ewidencja czasu pracy kierowców na podstawie danych z wykresówek, kart kierowców, tachografów cyfrowych,
 2. Rozliczanie diet w transporcie krajowym i międzynarodowym,
 3. Rozliczanie płac minimalnych w krajach UE,
 4. Wykaz wykroczeń kierowców z danego okresu ( ITD oraz PIP ),
 5. Wykaz normy czasu pracy – podsumowanie czasu pracy kierowcy,
 6. Monitorowanie wykroczeń dla KRETPD,
 7. Doradztwo dla kierowców w czasie realizowania przewozów,
 8. Szkolenia kierowców w zakresie popełnianych błędów,
 9. Doradztwo ADR,
 10. Szkolenia kierowców – BHP,
 11. System monitorowania drogowego – PUESC,
 12. Sczytywanie kart kierowców, tachografów cyfrowych w terminach zgodnych z aktami prawnymi.

Kontakt – Tomasz Ostrówka 600 722 926

Inne usługi:

SZKOLENIA MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO W FIRMACH

szkolenia kierowców i właścicieli firm transportowych ( zakres działania Ustawy, obsługa PUESC )

Kontakt bezpośredni: Tomasz Ostrówka 600 722 926

SZKOLENIA MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO W FIRMACH

W ramach pakietu kierowcy zawodowego zapewniamy naszym klientom szkolenia w zakresie mocowania ładunków zgodnie z wytycznymi europejskiej dobrej praktyki w transporcie drogowym oraz zgodnie z międzynarodowymi normami bezpiecznego zabezpieczenia (IRU).

Prowadzimy również szkolenia w firmach transportowych dla kierowców zawodowych. Praktyka i doświadczenie naszej firmy umożliwiają podwyższenie kwalifikacji i umiejętności osób związanych z transportem. Poprzez nasze szkolenia wpływamy na bezpieczeństwo ruchu drogowego, oraz prawidłowy przewóz ładunków.

Podwyższanie kwalifikacji kierowców ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie firmy transportowej. Związane jest z oszczędnościami finansowymi, takimi jak:  eksploatacja pojazdu (opony, zawieszenie, układ hamulcowy, normy spalania), odpowiedzialność przewoźnika za przewożony ładunek (kary podczas kontroli drogowej, uszkodzenie towaru podczas przewozu).

Kontakt bezpośredniTomasz Ostrówka 600 722 926.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!

SZKOLENIA MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO W FIRMACH

Prowadzimy szkolenia w zakresie czasu pracy kierowców i obsługi tachografów cyfrowych i analogowych. Zajęcia odbywają się u nas w ośrodku szkolenia lub bezpośrednio w firmach transportowych.

Czas pracy kierowców to szczególna tematyka w transporcie drogowym, która jest związana  bezpośrednio z kondycją finansową firmy. Nieprawidłowo przeszkolony kierowca lub kierowca, który nie posiada wiedzy o czasie pracy i prawidłowym operowaniu tachografem, może przyczynić się do wysokich kar związanych z kontrolą ITD lub PIP.

W przypadku współpracy z firmą transportową związaną z analizą czasów pracy kierowców szkolenia w pakiecie.

Kontakt bezpośredniTomasz Ostrówka 600 722 926

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!

SZKOLENIA MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO W FIRMACH

 1. Rozliczanie i ewidencja czasu pracy kierowców z wykresówek, kart kierowców i tachografów cyfrowych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
 2. Rozliczanie diet w transporcie krajowym i międzynarodowym kierowców.
 3. Wykaz wykroczeń kierowców z danego miesiąca.
 4. Tygodniowe podsumowanie pracy kierowcy – normy czasu pracy.
 5. Szkolenia kierowców w zakresie popełnianych błędów.
 6. Doradztwo telefoniczne dla kierowców.

Kontakt bezpośredni – Tomasz Ostrówka 600 722 926

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!

Kontakt

MK Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.

Dworcowa 47

85-009 Bydgoszcz

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

tel. (52) 322 17 68

tel. 57 57 53 767

tel. 664 757 767

Monika Kruszka (Blok)

monika.kruszka@biuro-emka.pl