Kursy kategorii C
Bydgoszcz
Weekendowy – 23-04-2022 , godz. 08:00 Informujemy także, że przystąpić do kursu może tylko osoba posiadająca PKK (Profil Kandydata na kierowcę).
Badania lekarskie wymagane do Profilu Kandydata na Kierowcę wykonujemy na miejscu – we wtorki i czwartki, godz. 16.00 oraz w soboty o godz.10.00, Koszt badan lekarskich wynosi 200 zł.