Prawo jazdy kategorii B


Umiejętność prowadzenia auta to jedna z tych czynności, które mogą znacząco ułatwić nam życie – czy to prywatne, czy zawodowe. Dla osób wchodzących w dorosłość często atrakcja, dla tych ustatkowanych – już konieczność, prawo jazdy na samochód osobowy wymaga odbycia kursu, a potem zdania państwowego egzaminu. Nasz ośrodek szkolenia kierowców w Bydgoszczy udostępnia swoim kursantom na kategorię B materiały pomocnicze, prowadzi wykłady oraz zajęcia praktyczne, w planie których jest nauka jazdy samochodem osobowym z doświadczonym instruktorem.

Kurs prawa jazdy kategorii B pozwoli przyswoić zasady ruchu drogowego, które dla niedoświadczonej osoby mogą wydawać się trudne i zawikłane. Ale kurs prowadzenia samochodu to też oswojenie się z pojazdem, nieprzewidzianymi sytuacjami na drodze i innymi kierowcami. I chociaż uzyskanie uprawnień kategorii B – tj. do prowadzenia pojazdów osobowych (kategoria B) to dopiero początek przygody każdego kierowcy, otwiera szeroką gamę możliwości, pozwalając na podnoszenie swoich kwalifikacji i doświadczenia.

uprawnia do kierowania:

– pojazdem samochodowym (samochody osobowe, ciężarowe, pojazdy specjalne i używane do celów specjalnych) o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusu lub motocykla.
– pojazdem do 9 miejsc siedzących (w tym kierowca).
– pojazdem opisanym powyżej z przyczepą lekką (do 750 kg dopuszczalnej masy całkowitej).
– pojazdem opisanym powyżej z przyczepą inną niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t.
– pojazdem opisanym powyżej z przyczepą inną niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t i nie przekracza 4,25 t – pod warunkiem zdania państwowego egzaminu praktycznego w zakresie kierowania pojazdem z przyczepą i uzyskania wpisu z kodem 96 do prawa jazdy.
– ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym np. spychacz, koparka ( w tym także z przyczepą lekką).
– motorowerem.
– czterokołowcem ( np:quady )
– motocyklem kat. A1 ( 125 cm3 ), po upływie 3 lat od daty uzyskania prawa jazdy.

kategoria B (6) 1000-min
kategoria B (5) 1000-min

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii B należy:

– mieć ukończone 18 lat (kurs można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku).
– wykonać badanie lekarskie.
– uzyskać we właściwym wydziale komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę.
– ukończyć kurs w Ośrodku Szkolenia Kierowców
– po zakończeniu szkolenia zdać egzamin wewnętrzny w Ośrodku Szkolenia Kierowców.
– zdać egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Czego nauczysz się podczas kursu na prawo jazdy?

Podczas teoretycznej części kursu na kategorię B, kursanci poznają przepisy ruchu drogowego i przepisy prawa z nim związane, sposoby na radzenie sobie z różnymi sytuacjami na drogach oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. Gdy kursant pozyska te umiejętności, może rozpocząć naukę praktyczną pod okiem instruktora. Na placu manewrowym zapozna się z budową samochodu osobowego, przygotowaniem się do jazdy (ustawienie zagłówka, fotela oraz lusterek) i nauczy się podstawowej obsługi auta: ruszania i włączania świateł.

Na placu instruktor też przećwiczy z kursantem następujące manewry:

– poruszanie się łuku zarówno przodem, jak i tyłem,
– ruszanie z miejsca przodem oraz tyłem.

Jeśli instruktor uzna, że kursant jest gotowy do wyjazdu na miasto, można opuścić plac manewrowy i rozpocząć poruszanie się w ruchu drogowym. W warunkach miejskich następuje nauka pozostałych manewrów, wśród których możemy wyróżnić między innymi:

– parkowanie skośne, prostopadłe, równoległe
– zawracanie,
– ruszanie ze wzniesienia.

Kurs zawiera:

30h teorii

30h zajęć praktycznych

materiały dydaktyczne

egzamin wewnętrzny z jazdy

Cena: 3000 zł

W przypadku osób posiadających kategorię B1 cena kursu obejmuje 20 godzin szkolenia praktycznego i egzamin wewnętrzny z jazdy.

Naukę jazdy prowadzimy klimatyzowanymi samochodami Toyota Yaris.

Nasze pojazdy szkoleniowe posiadają takie samo wyposażenie jak pojazdy egzaminacyjne WORD Bydgoszcz.

Aby uzyskać w Wydziale Komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę przedkładamy:
– orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania,
– wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,
– zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
– pisemną zgodę rodziców / opiekunów prawnych w przypadku osób nieletnich,
– dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu).
Wygenerowanie Profilu Kandydata na Kierowcę trwa do dwóch dni roboczych.

W celu zapisania się na egzamin państwowy należy przedłożyć w WORD’zie:

– dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport; w przypadku paszportu potrzebne będzie także zaświadczenie o zameldowaniu),
– profil Kandydata na Kierowcę (numer),
– potwierdzenie opaty za egzamin.