Prawo jazdy kategorii BE

Prawo jazdy kategorii BE to inwestycja we własną przyszłość. Niezależnie od warunków panujących na rynku gospodarczym, posiadając prawo jazdy kat. BE mamy większe szanse na zatrudnienie. Osoby z uprawnieniami tej kategorii zyskują możliwość znalezienia dobrze płatnej pracy, nie tylko na terenie Bydgoszczy, ale w zasadzie w całej Polsce.

uprawnia do kierowania:

– pojazdem określonym w kategorii B prawa jazdy w zespole z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
– ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami),
– pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).

edob_3
edob_6

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii E do B należy:

– posiadać prawo jazdy kategorii B lub zaświadczenie o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego w zakresie tej kategorii.
– wykonać badania lekarskie i uzyskać orzeczenie o braku przeciwskazań do kierowania zespołem pojazdów określonym w kat. BE.
– uzyskać we właściwym wydziale komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę.
– ukończyć szkolenie praktyczne w Ośrodku Szkolenia Kierowców oraz zdać praktyczny egzamin wewnętrzny.
– zdać egzamin praktyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

W przebiegu kursu na prawo jazdy kategorii B+E zyskuje się umiejętność sprawnego sprzęgania i rozprzęgania przyczepy, poruszania się z nią bezpiecznie w ruchu miejskim jak i poza terenem zabudowanym. Szkolenie zapewnia również naukę i ćwiczenie prawidłowego parkowania skośnego i prostopadłego, dzięki czemu kierowca będzie odpowiednio przygotowany do wyruszenia w drogę z przyczepą, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3500 kg. Zachęcamy zatem do kontaktu z nami i zapisów na kurs na prawo jazdy kategorii B+E w Agora Miraż.

Czas trwania:

15h zajęć praktycznych

egzamin wewnętrzny

Cena: 1800 zł

W cenie kursu 15 godzin zajęć praktycznych i egzamin wewnętrzny.

Zajęcia praktyczne prowadzimy z wykorzystaniem pojazdu Opel Vivaro z przyczepą.

Aby uzyskać w Wydziale Komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę przedkładamy:
– orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania,
– wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,
– zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
– pisemną zgodę rodziców / opiekunów prawnych w przypadku osób nieletnich,
– dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu).
Wygenerowanie Profilu Kandydata na Kierowcę trwa do dwóch dni roboczych.

W celu zapisania się na egzamin państwowy należy przedłożyć w WORD’zie:

– dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport; w przypadku paszportu potrzebne będzie także zaświadczenie o zameldowaniu),
– profil Kandydata na Kierowcę (numer),
– potwierdzenie opaty za egzamin.