Prawo jazdy kategorii BE

Prawo jazdy kategorii D to pewna inwestycja we własną przyszłość. Niezależnie od warunków panujących na rynku gospodarczym, posiadając prawo jazdy kat. D mamy dużo większe szanse na zatrudnienie. Osoby z uprawnieniami tej kategorii zyskują możliwość znalezienia dobrze płatnej pracy, nie tylko na terenie Bydgoszczy, ale w zasadzie w całej Polsce, a nawet Europie. Dodatkowo, zdobycie tego typu kwalifikacji może rozpoczynać nową, interesującą ścieżkę kariery, jaką jest zawód kierowcy.

uprawnia do kierowania:

– pojazdem określonym w kategorii B prawa jazdy w zespole z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
– ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami),
– pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).

edob_3
edob_6

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii E do B należy:

– posiadać prawo jazdy kategorii B lub zaświadczenie o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego w zakresie tej kategorii.
– wykonać badania lekarskie i uzyskać orzeczenie o braku przeciwskazań do kierowania zespołem pojazdów określonym w kat. BE.
– uzyskać we właściwym wydziale komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę.
– ukończyć szkolenie praktyczne w Ośrodku Szkolenia Kierowców oraz zdać praktyczny egzamin wewnętrzny.
– zdać egzamin praktyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

W przebiegu kursu na prawo jazdy kategorii B+E zyskuje się umiejętność sprawnego sprzęgania i rozprzęgania przyczepy, poruszania się z nią bezpiecznie w ruchu miejskim jak i poza terenem zabudowanym. Szkolenie zapewnia również naukę i ćwiczenie prawidłowego parkowania skośnego i prostopadłego, dzięki czemu kierowca będzie odpowiednio przygotowany do wyruszenia w drogę z przyczepą, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3500 kg. Zachęcamy zatem do kontaktu z nami i zapisów na kurs na prawo jazdy kategorii B+E w Agora Miraż.

Czas trwania:

15h zajęć praktycznych

egzamin wewnętrzny

Cena: 1600 zł

W cenie kursu 15 godzin zajęć praktycznych i egzamin wewnętrzny.

Zajęcia praktyczne prowadzimy z wykorzystaniem pojazdu Opel Vivaro z przyczepą.

Aby uzyskać w Wydziale Komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę przedkładamy:
– orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania,
– wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,
– zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
– pisemną zgodę rodziców / opiekunów prawnych w przypadku osób nieletnich,
– dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu).
Wygenerowanie Profilu Kandydata na Kierowcę trwa do dwóch dni roboczych.

W celu zapisania się na egzamin państwowy należy przedłożyć w WORD’zie:

– dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport; w przypadku paszportu potrzebne będzie także zaświadczenie o zameldowaniu),
– profil Kandydata na Kierowcę (numer),
– potwierdzenie opaty za egzamin.