Pozwolenie kierowania tramwajem

Szanowni Państwo, pragniemy z przyjemnością poinformować, że naszym Partnerem w zakresie szkolenia motorniczych są Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania tramwajem jest pozwolenie.

p_2
p_1

Aby uzyskać pozwolenie kierowania tramwajem należy:

– mieć ukończone 21 lat,(szkolenie można rozpocząć na trzy miesiące przed ukończeniem 21 lat)
– przejść badanie lekarskie i psychologiczne
– uzyskać we właściwym wydziale komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę – PKK (w tym celu należy przedłożyć w urzędzie: orzeczenia lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania tramwajem, fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wypełniony wniosek o wydanie pozwolenia i kserokopię prawa jazdy – jeśli kandydat posiada)
– ukończyć szkolenie w uprawnionym ośrodku działającym na podstawie upoważnienia przedsiębiorstwa prowadzącego przewozy tramwajem,
– Zdać egzamin państwowy

Czas trwania:

30h zajęć praktycznych

30h nauki teorii

materiały dydaktyczne

ćwiczenia sprawdzające wiedzę i umiejętności praktyczne

Cena: 9500 zł

Zajęcia praktyczne prowadzimy z wykorzystaniem tramwaju 805 Na.

Jazdy odbywają się z wykorzystaniem infrastruktury MZK Bydgoszcz Sp. z o.o.

Aby uzyskać w Wydziale Komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę przedkładamy:
– orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania,
– wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,
– zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
– pisemną zgodę rodziców / opiekunów prawnych w przypadku osób nieletnich,
– dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu).
Wygenerowanie Profilu Kandydata na Kierowcę trwa do dwóch dni roboczych.

W celu zapisania się na egzamin państwowy należy przedłożyć w WORD’zie:

– dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport; w przypadku paszportu potrzebne będzie także zaświadczenie o zameldowaniu),
– profil Kandydata na Kierowcę (numer),
– potwierdzenie opaty za egzamin.